KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak SET MAĞAZACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“SET MAĞAZACILIK”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. İşbu Aydınlatma Metni (“Metin”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat (“Mevzuat”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Metin’in amacı, www.parfois.com.tr alan adlı internet sitesi ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “İlgili Kişi” olarak anılacaktır) tarafından SET MAĞAZACILIK ile paylaşılan veya SET MAĞAZACILIK’ın, İlgili Kişi’nin Platform’u kullanımı sırasında işlediği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

A. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir: Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, Söz konusu olması halinde üyelik oluşturma, ilgili doğrulamaların/aktivasyonun yapılması ve üyelik hesabının yönetimi, Satış kayıtlarının açılması ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, İade, inceleme, değişim, cayma ve/veya sair işlemlere ilişkin başvurunuzun alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, SET MAĞAZACILIK’ın ürün ve hizmetlerini satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya ifası, Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması, Ürün ve satıcılara ilişkin değerlendirmelerinizin alınması ve internet sitemizde anonim olarak yayımlanması, Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi, Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması, İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi, Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, Finansal işlemlerin takibi, Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere SET MAĞAZACILIK tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, SET MAĞAZACILIK tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, SET MAĞAZACILIK’ın ve SET MAĞAZACILIK ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, SET MAĞAZACILIK’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması, Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, Açık rızanızı vermeniz halinde kimlik, iletişim, müşteri işlem ve pazarlama verilerinizin profilleme ve analiz faaliyetleri dahil doğrudan pazarlama, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesi, Açık rızanızı vermeniz halinde kimlik verinizin (ve sağlamanız halinde fotoğrafınızın), ürün ve satıcılara ilişkin değerlendirmelerinizin internet sitemizde isminizle birlikte yayımlanması amacıyla işlenmesi, Açık rızanızı vermeniz halinde kimlik ve iletişim verilerinizin tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi.

B. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Bu kişisel verileri Platformumuzda sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Metin ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile uygun bilgi güvenliği tedbirlerini de alarak işlemekte ve saklamaktayız. Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; yurt içinde ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, işbirliği içinde olduğumuz marka sahibi gerçek veya tüzel kişilere, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Bilgi güvenliğini güçlendirmek amacıyla ve ilgili kanunların ikincil mevzuatları da dahil olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme amacıyla adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, kişisel ilgi alanlarınız, fatura ve teslimat adresleriniz; sosyal medya hesaplarıyla bağlanmanız durumunda o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verilen verilerinizi işlemekteyiz. Ürün bedelini ödemek için kredi kartı kullandığınızda, kredi kartınızın numarasını, kredi kartınızın son kullanma tarihini, CVV2 kodunu ve benzer bilgilerin bankalar ile paylaşılması kabul etmiş olursunuz. Bununla birlikte, sipariş oluşturma esnasında kullanılan kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır. SET MAĞAZACILIK, sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı anonimleştirmek şartıyla saklamakta serbesttir. Veriler, anonimleştirildiklerinde bir kişiyi belirleyici olma özelliğini yitirmektedir ve bu anlamda kişisel veri olarak değerlendirilmemektedir. Üye anonim hale getirilmiş kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında fiziki ortamda mağazalarımız, kiosklar; elektronik ortamında internet sitemiz ve mobil ortamda uygulamalarımız, çağrı merkezimiz, e-posta, kurumsal iletişim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler ve formlar kanallarıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile SET MAĞAZACILIK tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak: Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi, Satış kayıtlarının açılması ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Söz konusu olması halinde üyelik oluşturma, ilgili doğrulamaların/aktivasyonun yapılması ve üyelik hesabının yönetimi, İade, inceleme, değişim, cayma ve/veya sair işlemlere ilişkin başvurunuzun alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, SET MAĞAZACILIK’ın ürün ve hizmetlerini satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya ifası, Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması. Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak: Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi, Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, İnceleme, cayma ve/veya sair işlemlere ilişkiniz başvurunuzun alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması, İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak: Ürün ve satıcılara ilişkin değerlendirmelerinizin alınması ve internet sitemizde anonim olarak yayımlanması, Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, Finansal işlemlerin takibi, Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere SET MAĞAZACILIK tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, SET MAĞAZACILIK tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, SET MAĞAZACILIK’ın ve SET MAĞAZACILIK ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, SET MAĞAZACILIK’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak: Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması. Açık rızanızın varlığı halinde ise: Kimlik verinizin (ve sağlamanız halinde fotoğrafınızın) ürün ve satıcılara ilişkin değerlendirmelerinizin internet sitemizde isminizle birlikte yayımlanması amacıyla işlenmesi, Kimlik, iletişim, müşteri işlem ve pazarlama verilerinizin profilleme ve analiz faaliyetleri dahil doğrudan pazarlama, SET MAĞAZACILIK tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesi, Kimlik ve iletişim verilerinizin tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi. Kişisel Veriler Ne Süreyle Saklanmaktadır? Diğer kanuni yükümlülüklerimiz saklı kalmak üzere, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz SET MAĞAZACILIK tarafından veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

D. İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da SET MAĞAZACILIK olarak aşağıda belirttiğimiz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak her zaman iletebilirsiniz. Talebiniz, tarafımızca ve talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. SET MAĞAZACILIK’ın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır

SET MAĞAZACILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza No:7 İç Kapı No:34 Sarıyer/İstanbul

Mersis: 0764081193100001

Kep Adresi:setmagazacilik@hs09.kep.tr

E-posta: info@parfois.com.tr